En medlem som lämnat VoF

En VoF-medlem förklarar varför han lämnar VoF:  ”I VoF:s Första paragraf står ”En viktig del av den vetenskapliga folkbildningen är att klargöra vilka frågor som kan respektive inte kan avgöras med vetenskapliga metoder.” den tycker jag är bra och den visar också hur fel det blir med ett förvillarpris som utdelas när ”styrelsen” avgör vad som är avgjort vetenskapligt. Vetenskapliga sanningar är provisoriska och det bästa vi vet, men ett förvillarpris är definitivt och grundas bara på hur ”styrelsen” i sin världsbild populistiskt utser en hackkyckling eller syndabock.”

Annonser