VoF-Journalisterna – låg status journalistik

Journalister som inte har så mycket bakom pannbenet, måste uppenbarligen sälja sig till smutsiga uppdrag för att ihop till brödfödan? Eller är dessa journalister nazistiska förtecken i vårt samhälle, att förfölja vissa individer, som i detta fall stör mobilindustrins vinstintressen?

Att man kan sänka sig så lågt som journalist, att man förföljer svårt sjuka människor som skadats av den artificiella strålningen, som mobilindustrin sprider i vår livsmiljö, är verkligen lågstatus journalistik. Dessa journalister företräder en mycket negativ samhällsutveckling. Det är ointelligenta, lättköpta personer, som saknar kritiskt tänkande. De företräder en människosyn som kan liknas vid nazister. Känslokalla lögnare, som enbart ser till sig själv och sina intressen. Vidriga, ondskefulla människor.

 

Emma Jaenson journalist VoF Emma Jaenson, ytterligare en journalist som företräder massmedial förföljelse av svårt sjuka människor, och ger sig på en kunnig väl påläst riksdagsman: Oseriös MP-riksdagsman inne på 13:e året.  I sitt inlägg angriper hon en riksdagsman, med lögnaktiga påstående och hänger ut honom i massmedia. Intressant är att hon i ett annat inlägg  i dt skriver så här Folk ska inte dömas av mediedomstolar. Emma Jaenson verkar vara väldigt förvirrad gällande verkligheten. Ena stunden hänger hon ut en riksdagsman i massmedia och förföljer svårt sjuka och strålskadade människor, genom att ljuga om forskning och sprida lögner, men i nästa stund skall folk inte dömas av medias domstolar. Hur vore det om hon själv efterlever det hon uppmanar till? Men har man nazistiska förtecken som journalist, att förfölja vissa individer i samhället, kan det inte bli mycket bättre.  Läs gärna detta Emma Jaenson som är ett axplock över vad man visste före utbyggnaden av 3G. Sedan kan du läsa all den nya forskning, som inte är tillrättalagd forskning från industrin, som visar på allvarliga hälsorisker/skador. All forskning som är industrifinansierad kallar hon för rådande konsensus. Tillrättalagda studier är alltså rådande konsensus, där ser man och det tycker hon är bra. Bedrövligt, hur är man funtad i hjärnan?

 

200 Johannes Forssberg Låt inte elallergiker hålla Bollnäs gisslan

Expressen 22 Januari 2017

#

760Csaba Perlenberg Foliehattssyndrom är inget handikapp

Kvällsposten 18 februari 2017

#

elmatare-kopia-arlima_mw980 Mikael Bengtsson Det är det inte rimligt att en kommun sätter sig över myndigheter och vetenskap och betalar ut bidrag till någonting som egentligen inte finns. Norran  2016-01-04

 

760

Expressen 6 jan 2016 Eric Erfors: ännu en icke läskunnig journalist

Annonser