VoF och deras journalister skyddar miljöbrott

”Vetenskap och Folkbildning” är en lobbyistförening för industrin som förföljer personer massmedialt som fick Harry Martinsson priset för något år sedan, vilket överklagades.

Harry Martinsson priset står för: ”Harry Martinson-priset delas ut till den, de eller den organisation som i Harry Martinson anda verkar för att värna om den lokala och globala miljön, arbetar aktivt för fred mellan människor och fred mellan människa och natur eller odlar eftertanken och poesin som centrala livskvaliteter.”

Det är så man mår illa att de lyckades snacka till sig priset av Olofströms kommun.
Minst av allt värna VoF om miljön.

VoF företräder industrins exploatering av människor och miljö, de företräder global, regional och lokal miljöförstöring, GMO, giftiga vacciner och läkemedel, hög strålning och spridning av aerosola miljögifter i vår biosfär.

VoF lobbar för TTIP. Läs vad TTIP i PRO:s debattinlägg sidan 66

De företräder allt dåligt för människors hälsa och miljö. VoF representerar samhällets lågvattenmärke, de är landsförrädare, eftersom de med militärisk härskarteknik förstör människors liv och förföljer personer massmedialt som bryr sig om både vårt samhälle, hälsa och vår naturmiljö. Om någon alls beundrar dessa personer som utövar diktatorisk åsiktsregistrering är det mest tragiskt.

Det är så man skäms att politiker släpper in dessa lobbyister i sina partier. Man undrar verkligen vad de politiska partierna står för, för värderingar, när de inhyser industrilobbyister som förföljer enskilda personer eller grupper i samhället. Förföljer personer massmedialt, som jobbar med miljöfrågor eller som blivit skadade av industrins verksamhet, särskilt de elöverkänsliga. Man undrar vad det är för kvaliteter dessa politiker egentligen har som styr vårt land.

 VoF:s anlitade journalisterna skydda industrins miljöbrott och industrins brott mot de mänskliga rättigheterna.  Det är en mänsklig rättighet att få bestämma över sin egen hälsa. VoF-journalisterna är dock företrädare för tvångsbestrålning med mikrovågor, genom att konsekvent förfölja dem som blir skadade av strålningen, och konsekvent förfölja dem som uppmanar till försiktighet och är kritiska till mikrovågsstrålningen från den trådlösa tekniken. Samma massmediala förföljelse av forskare utöver VoF-journalisterna mot de forskare som vetenskapligt belägger, att den artificiella mikrovågsstrålningen i den trådlösa tekniken ger allvarliga hälsorisker.

VoF-journalister hånar svenska forskare, som internationellt röner stor uppmärksamhet för mycket välgjorda studier. VoF- journalisterna  tillhör den lägsta kasten av journalistik. Förföljelse av duktiga forskare som vårt land hade varit stolt över för 20 år sedan.  Nu anställs forskare/kirurger som forskningsfuskar och tar livet av den ena patienten efter den andre. Märkligt att dessa forskare går fria från mord, men inställningen  hos de svenska myndigheterna tycks vara densamma som under nazist-Tyskland. Forskare  hade fri tillgång till att experimenterade med människor i koncentrationslägren. Under industrilobbyisternas vingar har svensk forskning utvecklats till just bara forskningsfusk och tillrättalagda studier. Forskningen är inte vetenskaplig längre. Forskningen håller inga vetenskapliga kvaliteter.

VoF-journalisterna motarbeta vår demokrati genom att massmedialt förfölja politiker, som är kritiska till industrins miljöfarliga verksamhet som storskaligt sprider artificiella mikrovågor som är flera miljarder högre än den naturliga bakgrundsstrålningen. De förföljer särskilt också dem, som dokumenterar med bilder storskalig spridning av aerosola miljögifter, samt  de politiker som tar upp denna fråga. VoFs journalister kan jämföras med  diktaturers  förföljelse  av obekväma personer.

VoF- journalister  hjälper industrin att sprida industrins verklighetstolkning:Vi behöver en ny verklighetstolkning som gör att sakerna faller på plats, ty maktens stabilaste fundament är kontrollen över begreppen och verklighetsuppfattningen. Det ideologiska herraväldet är säkrare än det som utövas med hjälp av stridsvagnar och bajonetter. Den som har tolkningsföreträde på verkligheten, den har makt.” Så skrev en gång dåvarande SAF:s konsult Patrik Engellau.”  Hur man får makt över politikerna eller ”Vi behöver en ny verklighetstolkning

VoFs journalister ljuger därför ihop sin historia genom att selektivt välja ut viss information, för att göra om det till något helt annat.

VoFs journalister  lobbar för för främst för mobilindustrin, vaccinindustrin, läkemedelsindustrin och men också för fröindustrin eftersom de lobbar för GMO. De lobbar därför särskilt för MONSANTO som tagit fram GMO-växter, samt MONSANTOs  tillverkning av aerosola  miljögifter som storsakligt sprids över vårt land.

Lisa Magnusson: Mobilskadade foster och chemtrails

Lars Kriss :  Hur länge tänker MP

Johan  Norberg: Hallå, elallergi existerar inte

Hanne Kjöller Är känd som lögnare, men tror också på spöken

Christian Dahlgren: Har förvirrat sig ut bland UFO:n

 Amina Manzoor: KI-forskares wifi-varning var fusk Amina Manzoor visste inte alls att det var en forskare från KI, och det handlade inte om att WiFi-varningen var fusk, ändå påstår hon det i sin text i DN. Läs mer HÄR

 Hanna Brus: är i farten igen- förföljer elöverkänsliga barn

Annonser