VoF förföljer professor Lennart Hardell

Förföljelse av Professor Lennart Hardell som röner stor respekt utomlands för sina välgjorda studier hånas av VoF-journalisten  Inger Atterstam här hemma i Sverige och gör en höna av en fjäder, men de har hållit tyst om att professor Anders Ahlbom som satt som ordförande i bland annat SSM:s vetenskapliga råd var grovt jävig. Han satt i sin brors företag som lobbade för mobilindustrin inom EU, ( vilket jag grävde fram)och som handlade med värdepapper. Detta är en riktig fet anka, men det höll VoF-journalisterna tyst om.

”Perspektiv /
Det har blivit många cancerlarm under de senaste årtiondena signerade cancerläkare Lennart Hardell, numera professor i Örebro.
Det är ingen överdrift att kalla honom svensk mästare i cancerlarm.

Allt från tamponger till bröstmjölk och begagnade TV-apparater har pekats ut som cancerrisker. Larmen har ofta lanserats på Dagens Nyheters debattsida och nästan alltid fått stort genomslag i andra medier.
Under den senaste tiden har det mest handlat om mobiltelefoner, studier som nu alltså underkänns av Strålskyddsinstitutets experter.

Detta omfattande larmande följdes under lång tid med kollegial tystnad från forskarvärlden, samtidigt som Lennart Hardells stjärna successivt dalade.”

Läs här sanningen om VoF.s påstådda forskningsfusk

Och prof. Hardells stjärna dalade inte, eftersom WHO lutade sig mot fem av Hardells mycket välgjorda studier, när de klassade mobilstrålningen som en möjlig cancerrisk, klass 2B.

Annonser