5. VoF förföljer elöverkänsliga massmedialt

än

Sidan uppdateras efter hand

 20 januari 2015 Elöverkänslighet existerar inte av Voffaren Hanno Essén Docent teoretisk fysik. Man småler, skulle en teoretiker i fysik kunna bedöma det? Voffare har inte lyckats imponera på mig med sina kunskaper.

Daniel Olsson en journalist som nu utövar hets mot folkgrupp – ett uppdrag från mobilindustrin
Hanna Brus är i farten igen- förföljer elöverkänsliga barn samt härHanna Brus blogg Läkare ger barn ”diagnosen” elöverkänslighet – varför sätter ingen stopp? Se gärna denna film Är du sömnlös
En liten hundvalp har tagit till orda Linus Svensson: ”Elöverkänslighet är en psykologisk åkomma”
En skeptiker som heter Thomas och påstår att han är läkare och anser att dessa provokationsstudier på elöverkänsliga är välgjorda. Någon högre medicinsk kompetens lär Thomas inte besitta. SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) svarar på min fråga: ”Är metoden alltså (subjektiv bedömning) vetenskaplig metod för denna typ av provokationsstudier?

Hur ofta använder man provokationsstudier med subjektiv bedömning

Två personer svarar från SBU: ”Jag har aldrig hört talas om subjektiva bedömningstest av den typen du beskriver, och jag ställer mig mycket tveksam till tillförlitligheten i dem om de finns. Jag ställde även frågan till en vän som är specialist i arbets- och miljömedicin och inte heller hon har hört talas om några sådana vetenskapliga test.

Det finns ett test som mäter hyperreaktivitet i luftvägarna (Capsaicintest) men detta utvärderas inte med subjektiv bedömning utan spirometri.

 Utan att vara expert på området tror jag inte att den typ av provokationstest som du beskriver har något vetenskapligt värde.”


Annonser