MAKTEN ÖVER FOLKVETTET: SKEPTIKER I SVENSK OFFENTLIGHET

Genom att fånga in journalister som tycks sakna kritisk förmåga har föreningen ”Vetenskap och Folkbildning” kunnat sprida sin ensidiga och ovetenskapliga tro på vetenskapen, som får historikerna att le åt deras förvirrade uppfattning om vad vetenskap är.

Vetenskap och Folkbildning har inget med vetenskap och folkbildning att göra, vilket folk tror genom namnet. Nej denna förening är att liknas vid en sekt med sin subjektiva tro, men  det är värre än så, vilket Per Anders Forstorp skriver om, efter att han har granskat skeptikerrörelse. Mycket intressant läsning så ta er tid att läsa hans avhandling.

De fokuserar på olika texter hämtade från VoF
och analyserar olika innehållsliga aspekter.
Den första delen fokuserar på skeptikernas
kunskapssyn och de metoder de använder sig
av i sina avslöjanden. Den andra delen ägnas
huvudsakligen åt en analys av skeptikernas
syn på sitt eget uppdrag i offentligheten som vetenskapens publika väktare
SKEPTIKER I SVENSK OFFENTLIGHET

Per-Anders Forstorp

Skolan för datavetenskap och kommunikation
KTH
Innehållsförteckning
Introduktion: Varför studera skeptikerna? ……………………………………7
DEL 1 ………………………………………………………………………………… 13
FOLKETS VETT? VETENSKAPENS KUNSKAPSPOLISER,
AKADEMISKA
ORDNINGSVAKTER OCH OGRÄSBEKÄMPARE ………………………………. 13
En lokalavdelning av den skeptiska rörelsen ……………………………….. 13
”Vart tog det svenska förnuftet vägen?”……………………………………… 15
Kunskapskulturer, kommunikation och gränser i vetenskapen ………… 21
Mötet mellan olika kunskapskulturer ………………………………………….21
Vetenskapsmän, vetenskapskommunikation och publiken ……………… 23
Gränser i vetenskapens värld …………………………………………………… 29
Skeptikernas epistemologi: sinnen, hantverk och vetenskap, verklighet
och anti-relativism………………………………………………………………… 31
Endast sinnena leder oss till sanningen ………………………………………. 33
Hur kunskapen bildas och förs vidare inom hantverk och akademi …….. 39
Vägen till sanning går via de två kunskapsvägarna och den gemensamma
verkligheten …………………………………………………………………………. 44
Anti-relativism ……………………………………………………………………… 47
Skeptikernas metod: Att identifiera villfarelserna och de sju stegen mot
att avfärda dem ……………………………………………………………………….. 50
Den narrativa konstruktionen av pseudovetenskap ………………………….. 57
Inledning med en sanning om den vetenskapliga kunskapens karaktär …. 58
Ett brott mot denna vetenskapliga sanning äger rum ………………………… 59
En beskrivning av kännetecknen på det pseudovetenskapliga fenomenets
metod …………………………………………………………………………………….59
Vändningen eller reduktionen …………………………………………………….. 61
Vetenskapligt credo …………………………………………………………………. 62
Vetenskapen åt folket och de sju stegen mot upplysning …………………….63
Diskussion …………………………………………………………………………….. 74
DEL 2
MAGNETISÖRERNA OCH DEN NYA MANIKEISMEN: DEN SKEPTISKA
RÖRELSEN SOM VETENSKAPENS PUBLIKA VÄKTARE ………………………. 79
Magnetisören i Seefond ……………………………………………………………..79
Vetenskapen och publikerna ………………………………………………………82
Sanningspolitik, gränser och den skeptiska rörelsen ……………………….. 84

Sanningspolitik……………………………………………………………………….. 85
Gränser ………………………………………………………………………………….86
Studier av den skeptiska rörelsen ………………………………………………… 89
Vetenskapens publika väktare …………………………………………………….. 94
Väktandet av vetenskapen …………………………………………………………. 96
Väktandet som en publik och offentlig verksamhet ………………………….. 99
Väktandet avpubliken ………………………………………………………………..105
Diskussion …………………………………………………………………………….. 108
Magnetisörerna och de nya manikéerna …………………………………………109
Skeptikerna som en ”community of disbelief” ……………………………….. 110
Vetenskapens publika väktare …….. ……………………………………………..112
Med andra ord: En normativ avslutning ……. …………………………………..115
Gränser ………………………………………………………………………………….115
Kunskap och o/enighet ……………………………………………………………… 116
Kunskap och begär …………………………………………………………………… 116
Kunskapen och dess legitimering som ett historiskt och sociokulturellt
fenomen ……………………………………………………………………………….. 117
Kritikens status och rätten att vara normativ …………………………………. 118
Rätten att granska …………………………………………………………………….118
1. Är det möjligt att bedöma vetenskap med kvalitetskriterier av typen god
och dålig eller sann och falsk?
Finns det överhuvudtaget sådana kvalitetskriterier? Vad är egentligen
vetenskaplig kvalitet? …………………………………………………………………..119
2. Är det fritt fram för vem som helst att använda sig av vetenskapens
namn i sina kunskaps-och legitimitets anspråk? ………………………………. 120
Referenser …………………………………………………………………………………123
Annonser
Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer

Miljöpartisten Jon Karlfeldt tackar Johan Norberg för hans vidriga artikel i Metro om strålskadan elöverkänslighet

Detta inlägg publicerades i mij Miljöblogg  september 2012 Johan Norberg skriver en vidrig debattartikel med anledningen av ärendet av den lågstrålande zonen i Mora kommun som publicerad 2011-11-30 17:47 ”Hallå elallergi finns inte”. HÄR På Twitter säger Jon Karlfeldt till … Läs mer

Galleri | Lämna en kommentar

En pirat-politiker, Amelia Andersdotter, avslöjar en skrämmande okunskap

Detta galleri innehåller 3 bilder.

Det är illa när åsikter, skitsnack och okunskap hamnar på ledar sidan som i Dalarnas Tidning den 7 augusti 2017. En f d politiker i Piratpartiet avslöjar sin djupa okunskap: ”Med samma energi som andra ledamöter från Dalarna motionerat om … Läs mer

Galleri | Lämna en kommentar

VoF-anhängar förföljer elöverkänsliga barn

Oskar Haeger har delat en länk den 27 maj kl. 12:52 · Borås, Västra Götaland County Här har skolinspektionen gått på föräldrarnas linje och ålägger kommunen att åtgärda brister så att barnen kan gå i skolan igen. Det gäller alltså … Läs mer

Galleri | Lämna en kommentar

Eric Erfors: ännu en icke läskunnig journalist

760Elallergi ska inte ge rätt till bidrag tycker Eric Erfors. Det är bara misslyckade journalister som sjunker så djupt att de börjat förfölja en handikappgrupp.  Hoppas han själv blir elöverkänslig. Somliga behöver får praktiskt erfarenhet

Nej, elöverkänslighet är ingen medicinsk diagnos. Det finns inget vetenskapligt stöd för något orsakssamband mellan exponering för elektromagnetiska fält och de symptom som de egendiagnostiserade ”elöverkänsliga” personerna upplever.

Dessa fakta är fastslagna av Socialstyrelsen.Efter att ha redovisat dessa fakta fylls snart min mejlkorg med arga mejl från de upplevt elöverkänsliga. Det har hänt förr. Jag är något förundrad över att just elöverkänsliga väljer att mejla i stället för att skriva ett vanligt brev.

Elöverkänslighet är en funktionsnedsättning på grund av den yttre miljön, vilket är fastslaget av Socialstyrelsen och elöverkänslighet. Mikrovågssjukan beskrevs redan före 1972 i den Ryska rapporten som grundar sig på 1000 rapporter från hela världen

https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2014/12/russian-hygienic_problems_of_the_effect_of_microwave_electromagnetic_fields_on_the_body.pdf

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skellefteå sätter sig över vetenskapen – Vilken vetenskap?

Vilken vetenskap menar Vof-anhängaren och journalisten Mikael Bengtsson. som vanligt är dessa journalister som förföljer elöverkänsliga okunniga tyckare, men de får breda ut sig i massamedia på ledarsidan:Ledare. Det är det inte rimligt att en kommun sätter sig över myndigheter och vetenskap och betalar ut bidrag till någonting som egentligen inte finns.  http://norran.se/asikter/ledare/skelleftea-satter-sig-over-vetenskapen-511420?missing-web-product=1

elmatare-kopia-arlima_mw980 Mikael Bengtsson

Min kommentar: Den här artiklen skrevs för drygt ett år sedan, men vill ändå kommenterar den. Jag finner det anmärkningsvärt, att vissa journalister år ut och år in förföljer dem som skadats av den artificiella mikrovågsstrålningen som mobilindustrin sprider i vår livsmiljö.

Först vill jag dock påpeka att kommuner är självständiga juridiska personer, dessutom vill jag påpeka att alla ansvariga övergripande myndigheterna som SSM, PTS, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten bryter mot vår miljölag, Miljöbalken.

Mobilindustrins verksamhet har inte tillståndsprövats enligt miljöbalken trots att det är en extremt storskalig industriverksamhet som påverkar både människor och vår naturmiljö. Kommuner har juridisk stöd att följa Miljöbalken. Ansvariga myndigheter bryter mot de i Riksdagsbeslut antagna lagar,de  bryter mot demokratin. Dessutom har det framkommit att mobilindustrin hotat statliga tjänstemän som följt Miljöbalken, vilket är ett allvarligt brott. Hot mot tjänstemän*

Elöverkänslighet eller mikrovågssyndromet beskrivs redan 1972 i en rysk samlingsrapport som grundar sig på 1000 vetenskapliga studier. Elöverkänslighet är alltså ingen ny sjukdom, den är redan känd och ohälsan är kopplad till just mikrovågsstrålning.Rapporten beskriver även det reaktionsmönster som elöverkänsliga beskriver. Vidare är inte dessa provokationsstudier vetenskapliga, de kan inte ens bevisa att det är elöverkänsliga personer de testar och inte industrilobbyister. Denna grundläggande osäkerhet i dessa studier, gör att de inte på något sätt vetenskaplig, kan bevisa, att det inte finns en koppling mellan artificiell mikrovågsstrålning och elöverkänsligas ohälsa.  Dessutom är ohälsan redan kopplad till mikrovågor före 1972. Läs den ryska rapporten från 1972 här: https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2014/12/russian-hygienic_problems_of_the_effect_of_microwave_electromagnetic_fields_on_the_body.pdf

 

* 9 kap. 4 § Brottsbalken är straffbart att genom utpressning förskaffa sig ekonomisk vinning av någon

enskild, är det enligt 17 kap. 2 § straffbart att på liknande sätt pressa sig till eller hindra
tjänsteåtgärd. De tvångsmedel som avses i paragrafen om utpressning, nämligen
a) hot om brottslig gärning,
b) hot att åtala eller ange någon för brott och
c) hot att om någon lämna menligt meddelande,
kan även föranleda ansvar för förgripelse mot tjänsteman.
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Johannes Forssberg Låt inte elallergiker hålla Bollnäs gisslan

 

I Expressen 22 Januari 2017 http://www.expressen.se/ledare/johannes-forssberg/lat-inte-elallergiker-halla-bollnas-gisslan/

200  Johannes Forssberg Låt inte elallergiker hålla Bollnäs gisslan

Det är ju synd om killen, så otroligt okunnig. Men läs gärna Ryska samlingsrapporten 1972

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Csaba Perlenberg Foliehattssyndrom är inget handikapp

760

Nej vem tusan har sagt det? Vad är Foliehattsyndromet för något ?   Jag har läst din artikel och förstår inte vad du pratar om  kakmonsterfoliehatt, spöken demoner och patriarkal objektifiering, en salig blandning och begreppsförvirring.

Ack du arme krake som väljer att förnedra dig så. Men är man  Sverigedemokrat och VoF-anhängare kan det inte bli mycket bättre. De är ju den typen av folk som förföljer folk. Jag undrar om du själv skulle gilla att bli förföljd för att du är fet? Det är verkligen självförvållat, vilket inte elöverkänslighet eller mikrovågssjukan är, upplysningsvis. Du är ju ett levande bevis på att kakmonster finns. Men läs gärna den ryska samlingsrapporten från 1972 som beskriver elöverkänslig eller mikrovågssjukan redan då. Ryska samlingsrapporten 1972

Region Skåne ger bidrag till en förening som inte ansökt om bidrag – och som inbillar sig att ”elöverkänslighet” är en medicinsk sjukdom.  – – – -Regionen hade lika gärna kunnat ge stöd till ”Stödgruppen för Barns rädsla för kakmonster under sängen” eller ”Spöken och demoners intresseförening för patriarkal objektifiering av människor”

Csaba Bene Perlenberg

http://www.expressen.se/kvp/ledare/csaba-perlenberg/foliehattssyndrom-ar-inget-handikapp/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar